Šole v naravi


 

Od leta 1972 večino šolskih let organiziramo šolo v naravi na različnih lokacijah po Sloveniji. Zadnja leta gostujemo predvsem v domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti ter v Celjskem domu v Baški na otoku Krku. Še pred vključitvijo v kompleksne aktivnosti CŠOD  smo v okviru Heureke izvajali Poletne tedne (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004), v katerih smo na večdnevnih aktivnostih v počitniškem času združevali prijetno s koristnim, in šole v naravi (Glažuta, Kope, Golte, Boč, Terme Zreče, Debeli rtič), ki so bile umeščene v okvir predmetnika in so uresničevale izbrane cilje učnega načrta.   

 

V šolah v naravi združujemo prijetno s koristnim. Učno snov, ki je ne moremo “prenesti v učilnico”, spoznavamo v avtentičnih okoljih aktivno, strokovno in samostojno. Z izkustvenim učenjem razvijamo in krepimo samostojnost, veščine in spretnosti, odgovornost, timsko delo in medpredmetno povezovanje.

 

 • OKREŠELJ 1994 (5 dni) – V povezavi s  PD Železničar Celje smo spoznavali: geografski oris Alp (predavanje, vaje), zgodovina planinstva  (predavanje), planinski kodeks (delavnica, predavanje), turizem v alpskem svetu (delavnica), orientacija (terenske vaje), nevarnosti v gorah  in oprema (predavanje), hoja v gorah (predavanje, praktično delo), planinska tura na Kamniško sedlo in družabne igre. 
 • POLETNI TEDEN 1996 (4 dni) – računalniška delavnica, kopanje na celjskem bazenu, z vlakom v ZOO Ljubljana, s kolesi v jamo Pekel, planinski izlet na Šmohor.
 • POLETNI TEDEN 1997 (5 dni) – računalniške delavnice, rolanje in spretnostne igre v mestnem parku, obisk in ogled železniške postaje Celje, s kolesi v jamo Pekel, planinski izlet na Gore in Kopitnik.
 • POLETNI TEDEN 1998 (5 dni) – računalniška delavnica, s kolesi na Rifnik, obisk in predstavitev Osrednje knjižnice Celje, z vlakom v Novo mesto – arheološka delavnica na “Kapiteljski njivi”, peš iz Celja čez Grmado in Tolsti vrh v Laško ter kopanje v Zdravilišču Laško.
 • ŠOLA V NARAVI – Glažuta, 1998 (5 dni) – geografska predstavitev Pohorja, vloga in pomen gozda, orientacija in izdelava terenske skice – krokija, vrvi, vozli in uporabne taborniške spretnosti, izdelava bivaka in oprema tabora, zabavne igre.
 • POLETNI TEDEN 1999 (5 dni) – računalniška delavnica, s kolesi v Pivovarno Laško in obisk OŠ Primoža Trubarja v Laškem – plezanje na plezalni steni z alpinistom Jožkom Zupanom, kulturno-zgodovinska dediščina Celja, delavnica in obhod, planinski izlet na Grmado in Šmarno goro, kopanje v Termah Čatež.
 • ŠOLA V NARAVI – Zreče, 1999 (5 dni) – plavalni tečaj.
 • NARAVOSLOVNI DNEVI NA BOČU, 2000 (3 dni) – tečaj orientacije, ekosistemi sredogorja, orientacijski pohod, sistematika favne in flore, astronomija, tečaj prve pomoči in športne igre.
 • ZIMSKA ŠOLA V NARAVI – Areh, 2000 (5 dni) – tečaj smučanja.
 • POLETNI TEDEN 2000 (5 dni) – računalniška delavnica, z vlakom v Tehniški muzej Slovenije v Bistro, s kolesi na ogled Mlekarne Celeia, z vlakom v Velenje in obisk premogovnika, kopanje v Čateških toplicah.
 • NARAVOSLOVNI DNEVI NA BOČU, 2001 (3 dni) – tečaj orientacije, ekosistemi sredogorja, orientacijski pohod, sistematika favne in flore, astronomija, tečaj prve pomoči, športne igre.
 • NARAVOSLOVNI DNEVI NA BOČU, 2002 (3 dni) – tečaj orientacije in orientacijski pohod, herbarij, astronomija, ekološki problemi množičnega turizma, športne igre.
 • POLETNI TEDEN 2004 (5 dni) – obisk študijske knjižnice in zgodovinskega arhiva Celje, s kolesi v Laško in ogled čistilne naprave Tremerje, obisk ljubljanske Hiše eksperimentov, peš z Loke na Lovrenc in čez Veliko Kozje v Zidani most, kopanje v Akvaluni v Podčetrtku.
 • CŠOD (Center šolskih in obšolskih dejavnosti) – po letu 2002.

 


♦ Ali ste vedeli?  >>>