Mladi za Celje


Mladinsko raziskovalno delo v Celju ima častitljivo tradicijo. Celjani imamo na področju sistemsko koordiniranega mladinskega raziskovalnega dela na občinskem nivoju najdaljši staž v Sloveniji. Svoje inovacije so mladi Celjani že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja predstavljali že v okviru srečanj “Inovator Celja”. Leta 1978 pa so v okviru Občinske raziskovalne skupnosti Celje ustanovili poseben odbor, ki je organiziral, povezoval in koordiniral vključevanje raziskovalnega dela mladih v občinske programe in ponujene razpise. Tako se je rodil “Teden mladih raziskovalcev”. Podoben, sistematično koordiniran občinski projekt (Mladi raziskovalci za napredek Maribora) so v Mariboru začeli 1983, v Ljubljani (Zaupajmo v lastno ustvarjalnost) pa 1987. Leta 1983 so se raziskovalnim pionirjem pridružili tudi celjski osnovnošolci.

V začetnem obdobju je bil »velik zalogaj« izbiranje kompetentnih ocenjevalnih komisij, ki bi nalogo ocenile in ki bi bile dejavne pri predstavitvi in zagovoru raziskovalnih rezultatov. Sčasoma so komisije sestavili po strokovnih področjih in njihovo delo uskladili in poenotili kriterije ocenjevanja na vseh strokovnih in znanstvenih področjih.

Vse raziskovalne naloge so arhivirane v Osrednji knjižnici Celje, od leta 2005 pa so na portalu knjižnice na razpolago tudi v digitalni obliki.

Gibanje je vzporedno z zorenjem kakovosti aktualiziralo tudi svoje ime: Teden mladih raziskovalcev, Mladi za napredek Celja, Mladi za znanost in od leta 1997 dalje Mladi za Celje. V tem času so

  • poenotili kriterije sodelovanja v akciji,
  • poenotili kriterije ocenjevanja mladinskega raziskovalnega in inovativnega dela,
  • uveljavili sodelovanje s poklicnimi raziskovalci,
  • uveljavili timsko delo (interdisciplinarnost) mentorskega in mladinskega raziskovalnega dela,
  • organizirali sistematizirano izobraževanje mentorjev,
  • promovirali in popularizirali znanost in tovrstno delo v javnosti,
  • sodelujočim v veliki meri privzgojili odnos do intelektualne lastnine ter
  • publicirali in arhivirali rezultate raziskovalnega dela mladih.

V obdobju 1978 – 2018 so 11560 krat mladi posamezniki sodelovali pri raziskovalnem delu,  izvedli 4110 raziskav (povprečno 103 na leto), 2300 krat pa so posamezniki sodelovali pri recenziji nalog v okviru strokovnih komisij.