Klub mladih raziskovalcev in mentorjev Heureka


V klubu povezujemo mlade raziskovalce, tekmovalce iz znanj in nadarjene učence za različna področja ter njihove mentorje na IV. osnovni šoli Celje. Mlade sistematično uvajamo v strokovno raziskovalno in zahtevnejše praktično delo ter poglabljanje znanj posameznih strokovnih področij. V okviru projekta “Mladi za Celje” koordiniramo, evidentiramo in predstavljamo raziskovalno delo ter skrbimo za upoštevanje pravilnikov s tega področja. 

Z mladinskim raziskovalnim delom se sistematično ukvarjamo od leta 1983. Ob deseti obletnici dejavnosti smo ustanovili Klub mladih raziskovalcev Heureko, razvejali in funkcionalizirali aktivnosti ter mladim entuziastom začeli podeljevati statuse mladih raziskovalcev. Izsledke raziskav predstavimo na šolskih predstavitvah in v okviru projekta Mladi za Celje na letnih srečanjih.