Mladinsko raziskovalno delo na IV. osnovni šoli Celje


Pri uvajanju v strokovno raziskovalno delo mladi poglabljajo interes za določena strokovna področja, razvijajo sposobnosti samostojnega načrtovanja in izvedbe raziskave, usvajajo osnovne metodologije in tehnike raziskovalnega dela, razvijajo spretnosti oblikovanja strokovnih poročil ter se urijo v različnih načinih predstavljanja in utemeljevanja rezultatov svojega dela. 

Od leta 1983 povprečno opravimo 4,3 raziskave na leto, o njih sestavimo raziskovalna poročila ter predstavimo izsledke na šolskih, regijskih in državnih srečanjih mladih raziskovalcev.

♦ Seznam raziskovalnih nalog od leta 1983  >>> 

♦ Seznam mentorjev od leta 1983 >>>

♦ Dostop do nalog na spletišču projekta Mladi za Celje >>>