terensko delo


Terensko delo je za različna strokovna področja edini vir podatkov iz prve roke, pri katerem je verodostojnost najmanj okrnjena. S terenskim delom postanejo dejavniki in procesi v pokrajini lažje predstavljivi in razumljivi. Med terensko delo sodi orientiranje v pokrajini, opazovanje različnih pojavov, risanje in kartiranje posameznih fizičnih in družbenih procesov, merjenje različnih fizikalnih vrednosti, simulacije fizikalnih procesov v naravi, fotografiranje, zbiranje podatkov z anketiranjem ali preštevanjem, določevanje rastlin ali kamnin, pH prsti,  proučevanje gozda, živalskega sveta, opazovanje ter analiza spomenikov naravne, kulturne, zgodovinske, umetnostne, arhitekturne in tehnične dediščine, analiza ter sinteza določenih pojavov in procesov idr. Tovrstno delo spodbuja samostojno pridobivanje učnih izkušenj in timsko delo, velikokrat pa zahteva tudi medpredmetno povezovanje. Člani Heureke aktivno sodelujejo pri pripravi, izvedbi ali evalvaciji terenskega dela. 

Več >