Terensko delo


Terensko delo je za določena strokovna področja edini vir podatkov iz prve roke. Delo na terenu je učinkovito delo, ki spodbuja samostojno pridobivanje učnih izkušenj, timsko delo, motivira, omogoča diferenciacijo in individualizacijo dela ter velikokrat zahteva medpredmetno povezovanje. Teoretična snov postane s terenskim delom lažje predstavljiva in razumljiva. 

Med terensko delo sodi orientiranje v pokrajini, opazovanje različnih pojavov, kartiranje posameznih fizičnih in družbenih procesov, merjenje različnih fizikalnih vrednosti, simulacije fizikalnih procesov v naravi, fotografiranje, zbiranje podatkov z anketiranjem ali preštevanjem, določevanje rastlin ali kamnin, pH prsti,  proučevanje gozda, živalskega sveta, opazovanje ter analiza spomenikov naravne, kulturne, zgodovinske, umetnostne, arhitekturne in tehnične dediščine, analiza ter sinteza določenih pojavov in procesov idr.

Člani Heureke aktivno sodelujejo pri pripravi, izvedbi ali evalvaciji terenskega dela. 

♦ Terensko delo  >>>