Načrt raziskovanja


 

Raziskave se lotimo premišljeno, dosledno, po standardiziranih korakih: 

  1.  IZBIRA RAZISKOVALNE TEME (pomemben je interes za področje in predznanje)
  2.  DEFINIRANJE PROBLEMA (raziskovalni problem naj bo jasno opredeljen in primeren starostni skupini) 
  3.  ZBIRANJE GRADIVA in teoretični del raziskave (obsega študij obstoječe kakovostne strokovne literature o raziskovalni tematiki)
  4.  NAČRTOVANJE RAZISKOVALNEGA DELA 
    • postavitev smiselnih hipotez (so nedokazane, verjetne trditve, ki jih bomo z raziskavo dokazali ali ovrgli)
    • določitev metod in tehnik dela (načrtni, premišljeni postopki, s katerimi bomo prišli do jedra raziskave – rezultata: Kaj? – Kako? – Koliko? – Koga? – S čim? Kdaj?)  
  5.  IZVEDBA RAZISKAVE IN REZULTATI (ugotovitve – rezultati so povzeti, kritično ovrednoteni in statistično podprti)  
  6. PISANJE RAZISKOVALNE NALOGE/poročila (dokument naj ima rdečo nit, besede so natančne, določne in enostavne, stavki pa kratki in jasni). Več >

PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH IZSLEDKOV (nazornost, jasnost, razumljivost ter strokovnost, kritičnost, jedrnatost)