Projekti


Klub Heureka poleg mladih raziskovalcev združuje tudi učence dodatnega pouka, tekmovalce iz znanj in tiste, ki izkazujejo nadarjenost za posamezna strokovna področja.

Njihove interese, ustvarjalnost, široko razgledanost, radovednost, smisel za organizacijo ter specifične spretnosti zadovoljujemo z organizacijo pestrih multidisciplinarnih aktivnosti, kjer lahko zadovoljijo in razvijajo svoje danosti in se strokovno izpopolnjujejo. Širimo in poglabljamo temeljna znanja, razvijamo ustvarjalnost, uporabljamo zahtevnejše oblike učenja, spodbujamo samostojnost in odgovornost ter uveljavljamo mentorske odnose med učenci in učitelji. 

V okviru Heureke so nastale številne odmevne sledi – lastni projekti, gradiva in organizirane dejavnosti.

♦ Ekskurzije >>>

♦ Poletne šole 

♦ Terensko delo >>>

♦ Fackina kolesarska pot >>>

♦ Kartografija in orientacija >>>

♦ Kulturno – zgodovinska dediščina Celja >>>

♦ Didaktična gradiva za pot po celjski dediščini >>>