Ekskurzije


 

Heurekarji aktivno sodelujemo pri pripravi in izvedbi ekskurzij in s svojimi predznanji ter utečenimi veščinami v specifično pedagoško delo vnašamo svežino in prvine izkustvenega učenja. Ekskurzija s terenskim delom je specifična oblika vzgojno-izobraževalnega dela, neposrednega proučevanja vzgojno-izobraževalnih vsebin na primarnih virih, ki jih ne moremo prenesti v učilnico. Naše šolske ekskurzije so multidisciplinarne in potekajo v času pouka. “Poučne izlete” – ekskurzije izvajamo od bližnjega k daljnemu (1. do 9. razred) in potekajo po slovenskih pokrajinah. V okviru izbirnih predmetov in mednarodne izmenjave organiziramo tudi izbirne ekskurzije v tujino.    

 

♦ Ekskurzije >>>